Контакти на е-Библиотеката

Лилия Бонева

Главен експерт, отдел “Учебна дейност”
Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

Тел: +359 876 24 82 04

liliya_boneva@chrdri.net