Изтекли

Юрист

22.02.2023 - 14:23

Обява за свободно работно място за длъжността „Юрист“ в ЦРЧРРИ

Счетоводител

22.02.2023 - 14:21

Обява за свободно работно място за длъжността „Главен експерт - счетоводител“ в отдел „АФД“, ЦРЧРРИ

Организатор

22.02.2023 - 14:13

Обява за свободно работно място за длъжността „Старши експерт - организатор“ в отдел „Учебна дейност“, ЦРЧРРИ

Методист

22.02.2023 - 14:10

Обява за свободно работно място за длъжността „Главен експерт - методист“  в отдел „Учебна дейност“, ЦРЧРРИ

Оператор база данни

22.02.2023 - 13:51

Обява за свободно работно място за длъжността „Главен експерт - оператор база данни“ в отдел „Учебна дейност“, ЦРЧРРИ

Главен експерт - организатор на обучения и инициативи

23.12.2020 - 14:48

В изпълнение дейности на проект BG05M9OP001-3.015 на ОП РЧР 2014-2020 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, Центърът за развитие на човешките ре

Subscribe to Изтекли