Контакти

ЦРЧРРИ

гр. София, кв. Кремиковци

E-mail: chrdri@chrdri.net

 

Сертифициране на цифрова компетентност по НПВУ – П3 – C1.I3 „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“:

Модул за самостоятелно сертифициране на цифрова компетентност:

E-mail: selfexam_support@chrdri.net, Тел.: +359 876 916 884

Модул за сертифициране на цифрова компетентност:

E-mail: exam_support@chrdri.net, Тел.: +359 876 519 663