Организационни, комуникационни и делови умения

Специфика и делови стандарти на общуване при бизнес комуникацията

източник: интернет, автор Стоянка Мицева, сп. „Икономически и социални алтернативи“, бр. 2, 2018

Официално – делови стил

източник: интернет, извадка

Наръчник по умения – граждански мониторинг върху работата на администрацията

източник: интернет, сдружение „Център за социални практики“, София 2009

Влияние на вторичния травматичен стрес върху личността на професионалиста

източник: интернет

20 съвета за управление на личната ефективност

източник: интернет

Какво наричаме екип

Автор: Б.В. Такмън

Презентационни и комуникационни умения

Автори: Драгомира Шулева, Николай Йорданов, 2009

източник: интернет

Стилът на презентиране – основни правила за ефективност

Автор: доц.д-р Евелина Динева, Бургарски свободен университет, 2013

Уменията да презентираш

брошура, източник: интернет

Кратко упътване за създаване на презентация с MS Power Point 2010

източник: интернет

Ръководство за бърз старт с Power Point 2016

източник: интернет

Изкуството да говорим пред публика

автор: Дейл Карнеги, източник: интернет

Умения за презентиране – наръчник

По програма „Ефективна комуникация за по-добра бъдеща реализация“

Ефективни връзки с медиите

наръчник по “Програма за развитие на съдебната система”, март, 2006

Медийната комуникация: възможности за влияние

автор: Толя Стоицова,

издание: “Психологични изследвания”, кн. 3, 2006

   Допълнителен материал за обучения по управление на стреса_лектор Ани Торозова

автор: Ани Торозова

източник: Ани Торозова

 

Вторичен травматичен стрес

автор: Ани Торозова

източник: Ани Торозова

 

СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

 

автори: Стойко Иванов, Милко Иванов

източник: Стойко Иванов

Комуникативни умения и ефективно общуване

автор: Камелия Мирчева

източник: интернет

КОНФЛИКТЪТ НА РАБОТНОТО МЯСТО – ПРИЯТЕЛ ИЛИ ВРАГ

автор: Цв. Валентинова

източник: интернет

НАРЪЧНИК ЗА ПАРТНИРАНЕ ПРИ РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ

автори:  доц. д-р Татяна Дронзина, доц. д-р Цветан Давидков, доц. д-р Толя Стоицова, гл. ас. д-р Костадин Грозев, гл. ас. д-р Надя Боаджиева, Мирослав Николов

източник: интернет

Невербалната комуникация в публичното говорене

автор: доц. д-р Толя Стоицова

източник: интернет

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ

източник: интернет

Essential Facilitation Skills

автор: Holger Nauheimer

източник: интернет

MANAGEMENT IN STATE GOVERNMENT

източник: интернет

     СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

източник: интернет

КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията

източник: интернет

Заповед_НКПД_489

източник: интернет

Социална психология

източник: предоставена от личния архив на преподавателя

Социални комуникации

източник: предоставена от личния архив на преподавателя

Превенция на насилието в училищата

източник: интернет, предоставен от преподавателя, асоциация “Лумена”

  Четири безценни съвета да се справим със стреса 

източник: интернет, списание “Мениджър.News”, април 2016

Практически задачи и тестове за обучение на тема “Практически умения за справяне със стреса при работа с клиенти”

източник: предоставени от преподавател

Ръководство за професионално ориентиране

източник: интернет, Център за развитие на човешките ресурси, ГД “Образование и култура”

Наръчник по застъпничество

източник: интернет, Основи за Каритас Европа

Синергичен модел за професионално ориентирани и консултиране на деца и младежи със специфични потребности

източник: интернет, автореферат, автор: Моника Богданова

100+ вдъхновяващи добри практики

източник: интернет, проект “Прометей”, програма “Еразъм+” на ЕК

Комплект инструменти за застъпничество

източник: интернет, проект “Фиеста” на ЕК

Тест за професионално ориентиране

източник: интернет

Застъпничество и лобиране.Основни стъпки в застъпническата кампания

източник: интернет, автор: Йорданка Динева, проект “Повишаване на капацитета на НПО…, Българска фондация Биоразнообразие

Застъпничеството като инструмент за гражданско участие

източник: интернет, Институт за икономическа политика, автор: Ясен Георгиев

Властта на малкия човек

източник: предоставено копие, автор: Д. Градев

Психология на човешкото всекидневие

източник: интернет, автор: К. Клайнке

Социална психология

източник: предоставено копие от личен архив, автори: Стойко Иванов, Милко Иванов

Теория и практика на социалните комуникации

източник: интернет, автор: Н. Колишев

Програми и методики за наблюдение на деца и ученици

източник: предоставено копие от личен архив, автор: Стойко Иванов

Успешна работа в екип

източник: интернет, проект “Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация”, ТПП – Търговище

Емоционална интелигентност при разрешаване на конфликти

източник: интернет, London School of Public Relation

Тайните на успешното човешко поведение на работното място

източник: интернет

Стресът на работното място в условията на преход

източник: интернет, Институт за синдикални и социални изследвания на КНСБ

Конфликтът на работното място – приятел или враг

източник: интернет, автор: Цв. Валентинова, МУ – Плевен