ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ДИСТАНЦИОННО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ЦРЧРРИ И ДП БГЦПО

Дистанционното обучение стартира на 14 март и обсегът му ще бъде до възобновяване на присъствените занятия, което съгласнно последните разпоредби на Министъра на здравеопазването за момента включва периода до 29.04.2021г. включително.

СЕМИНАР В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА 1-28.04.2021Г.

На 1 април в ЦРЧРРИ започва семинар във видеоконферентна форма на тема "Добри практики в прилагане на холистичния, общностния и културосъобразния подход в работата с уязвими групи за ефективно социално включване"

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

„Осигуряване на приемственост за подобряване обслужването на клиенти от уязвимите групи от публичната администрация" 29.III - 23.IV.2021г.

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ ЗАНЯТИЯ

Във връзка със Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, курсовете за професионална квалификация в ЦРЧРРИ ще бъдат преустановени за периода до 30 април

Актуални събития

13.04.2021 - 14:42
На 14 април на платформата за дистанционно обучение MOODLE на Център за развитие на човешките...
09.04.2021 - 16:37
     Експериментално дистанционно обучение в Център за развитие на човешките ресурси...
01.04.2021 - 11:25
От днес на платформата за дистанционно обучение на Центъра за развитие на човешките ресурси и...

Как да стигна