БИЛКАРСТВО

След като ЦРЧРРИ получи лиценз през 2021 година, за първи път този юли в Центъра се провежда курс по „Билкарство“. Обучението е с продължителност 320 учебни часа и ще бъде проведено в периода 12 юли - 3 септември

СРЕЩА-ДИСКУСИЯ 22.07.2021г.

На 22 юли в ЦРЧРРИ ще бъде проведена инициатива на тема: „Социалното включване на лица, изтърпели или изтърпяващи наказания в места за лишаване от свобода чрез възможностите на професионалното образование и обучение“

СЕМИНАР В ГР.ПЛОВДИВ ОРГАНИЗИРАН ОТ МТСП И ЦРЧРРИ 29.06.21Г.

МТСП съвместно с ЦРЧРРИ проведе днес в гр.Пловдив обучителен семинар на тема: “Повишаване капацитета на ангажираните с корпоративна социална отговорност лица от администрациите в публичния сектор"

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА

След успешно приключване на лицензионната процедура, през месец юни започва първият курс по "Маникюр, педикюр и ноктопластика", с който отново разширяваме портфолиото на професионалните обучения провеждани от Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК

ЦРЧРРИ отново разширява портфолиото на провежданите обучения. За първи път в Центърта ще бъде проведен курс за безработни лица по специалност "Социална работа с деца и семейства в риск".

Актуални събития

22.07.2021 - 15:35
Съгласно графикът с обявените от НАПОО дати за провеждането на държавни изпити през 2021 година, на...
19.07.2021 - 14:49
Днес страртира второто за годината обучение по НПДЗ "Сътрудник в малък и среден бизнес"....
15.07.2021 - 17:57
След като ЦРЧРРИ получи лиценз през 2021 година, за първи път този юли в Центъра се провежда курс...

Как да стигна