Актуални събития

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЮЛИ

22.07.2021 - 15:35

Съгласно графикът с обявените от НАПОО дати за провеждането на държавни изпити през 2021 година, на 21 юли успешно показаха какво са научили по време на своето професио

Малък и среден бизнес 19.07-12.08.2021г.

19.07.2021 - 14:49

Днес страртира второто за годината обучение по НПДЗ "Сътрудник в малък и среден бизнес".

БИЛКАРСТВО 12.07.21 – 03.09.2021 г.

15.07.2021 - 17:57

След като ЦРЧРРИ получи лиценз през 2021 година, за първи път този юли в Центъра се провежда курс по „Билкарство“.

Лидерски умения 12.07-16.07.2021г.

12.07.2021 - 10:42

Днес 12.07.2021г. стартира вторият курс за учебната 2021г. по “Лидерски умения“. Той ще се проведе в рамките на 40 учебни часа.

СРЕЩА-ДИСКУСИЯ 22.07.2021г.

08.07.2021 - 10:11

На 22 юли в ЦРЧРРИ ще бъде проведена среща-дискусия на тема: „Социалното включване на лица, изтърпели или изтърпяващи наказания в места за лишаване от свобода  чрез възмо

Държавни изпити - 07.07.2021г.

07.07.2021 - 12:25

Днес успешно бе проведен Държавния изпит на курса по професия „Програмист“, специалност „Програмно осигуряване“.

Subscribe to Актуални събития