Актуални събития

Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера

17.02.2021 - 13:54

През месец март ще стартират обученията по линия на проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран с подкрепата на “Оперативна програма за разв

УСПЕШНО ДИПЛОМИРАНЕ НА КУРС "ХЛЕБАР - СЛАДКАР"

11.02.2021 - 14:30

Днес успешно завърши курс от втора степен на професионална квалификация „Хлебар-сладкар“.

ДИСТАНЦИОННИ МОДУЛИ В КУРСОВЕ ЗА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПО НПДЗ В ЦРЧРРИ

08.02.2021 - 14:51

В продължаващите условия на епидемична обстановка и забрана на присъствените обучения, в ЦРЧРРИ на доброволни начала, като допълнителна подготовка в дистанционна форма, се провеждат занятия от курс

Тестов дистанционен модул към курс "Програмно осигуряване"

30.11.2020 - 13:03

От 30.11.2020 г. в рамките на курс за професионална квалификация „Програмно осигуряване“ стартира тестово провеждане на модул „C++” в дистанционна форма посредством платформата Moodle.

Subscribe to Актуални събития