Екскурзоводско обслужване

12.10.2020 - 11:21

Днес, 12.10.2020г., стартира третият за тази година курс по „Екскурзоводко обслужване“ който ще се проведе в Центъра за развитие на човешки ресурси и регионални инициативи от 12 октомври до 05 ноември. В него ще вземат участие 15 безработни от бюрата по труда в гр. София. Курсът е за придобиване на квалификация по част от професия “Екскурзовод”. По време на курса участниците ще се запознаят с възникването и развитието на масовия туризъм в България, структурата на туристическата индустрия, ролята, функциите и технологията на екскурзоводската дейност, както и с  други специфични за професията теми. Обучението е в изпълнение на Националния план за действие по заетостта и след успешно завършване на курса участниците ще получат  удостоверение за професионална квалификация по образец на МОН.

Във връзка с актуалната противоепидемична ситуация, възможностите на материалната база на  Центъра позволяват провеждането на обученията в сигурна среда, условия на постоянна дезинфекция и отстояния между участниците.