Как да бъдем успешни трудови посредници при работа с работодатели

24.04.2023 - 09:13

В Центъра стартира методически семинар на тема „Как да бъдем успешни трудови посредници при работа с работодатели“, който ще се проведе в периода от 24-ти до 26-ти април 2023 г. В обучението ще вземат участие трудови посредници от Дирекция „Бюро по труда“ на Агенция по заетостта от цялата страната.

Лектор на семинара ще бъде г-жа Ирина Григорова, главен експерт от Агенция по заетостта и преподавател с дългогодишен практически опит в обучението на трудови посредници.

По време на семинара участниците ще формират позитивна нагласа и практически умения за ефективни взаимодействия с работодатели, ще придобият знания за анализиране на основни проблеми и затруднения при работа с работодатели, ще могат да провеждат успешен посреднически разговор с работодатели и ще усъвършенстват практическите си умения за справяне с възражения и  ще прилагат различни техники за договаряне.  

На всички участници  ще бъде издаден сертификат за участие по утвърден стандарт на ЦРЧРРИ.