Методически семинар на тема „Изменения и допълнения в нормативни актове, уреждащи отпускането на социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане”

04.12.2023 - 16:19

От 4 до 6 декември 2023г. ЦРЧРРИ организира методически семинар на тема „Изменения и допълнения в нормативни актове, уреждащи отпускането на социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане”.

Той е предназначен за служители на експертни длъжности и социални работници от ДСП на АСП.

Настоящият методически семинар поставя акцент на основни теми и проблеми, свързани с практическата работа по Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане.

Целите на обучението са придобиване на знания относно промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) в сила от 01.06.2023г., надграждане на познанията относно действащата нормативна рамка и практиката, която имат участниците и бързо  ориентиране и адаптиране на работата към последните изменения в нормативната база, подобряване на уменията за законосъобразно прилагане на условията и механизма за предоставяне на социалните помощи чрез прилагане на аналитичност във всеки конкретен случай, изграждане на умения за екипна работа с цел ефективно изпълнение на професионалните задължения.

Лектор на семинара е г-жа Румяна Христова - главен експерт в отдел „Социални и семейни помощи“ към Главна дирекция „Социално подпомагане“ в АСП, с около 30 години опит в социалната сфера.

На успешно завършилите обучението участници ще бъде издаден сертификат по образец на Центъра.