Ново професионално обучение - Маникюр, педикюр и ноктопластика в ЦРЧРРИ

10.06.2024 - 19:38

Днес в Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи се обучават 14 души в специалността - Маникюр, педикюр и ноктопластика. Участниците ще имат възможността да придобият втора степен на професионална квалификация в тази все по-популярна и търсена сфера.

Програмата на курса обхваща широка гама от знания, които ще осигурят на желаещите курсисти необходимите познания и умения. Общата професионална подготовка ще включва запознаване със здравословните и безопасни условия на труд, основи на икономиката и предприемачеството. В отрасловата подготовка ще се акцентира върху организационните изисквания в трудовия процес, етичните норми в комуникацията, общуването на чужд език, маркетинга и рекламата. А специфичната подготовка ще обхване теми като биологични, анатомични и физиологични познания за кожата и ноктите, патологии, алергии и заболявания, свързани с тях. Бъдещите специалисти ще се обучават в предоставянето на услуги като маникюр, педикюр, ноктопластика и поддръжката й. В курса са включени и лекции за цветовете и декорациите, както и употребата на различни инструменти и препарати. Обучението ще продължи 83 дни и включва 660 учебни часа, от които 136 часа ще са теория, а 524 часа - практика.

Курсът е част от Националния план за действие по заетостта и е предназначен за безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. Завършилите ще могат да се реализират в салони за красота, обособени работни станции в търговски обекти, а също така ще имат възможност да предлагат услугите си по домовете на клиенти. Курсът завършва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията, след което участниците получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно нормативните изисквания.

Обучението е съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на степен  в професията - Маникюр, педикюр и ноктопластика. ЦРЧРРИ разполага с квалифицирани преподаватели и напълно оборудвани учебни кабинети за теоретично и практическо обучение. Професионалната практика се осъществява в реална работна среда, осигурена от Центъра.