Служители на Агенция социално подпомагане обсъдиха прилагането на закона за българския жестов език

08.09.2022 - 15:53

Практикум на тема „Предстоящи ангажименти на дирекции „Социално подпомагане“ по прилагане на закона за българския жестов език”,  се проведе днес в Центъра. В него взеха участие 27 служители на ръководни и експертни длъжности от Агенция за социално подпомагане от цялата страна.

През трите сесии на практикума, участниците дискутираха някой от следните теми „З Законът за българския жестов език в контекста на Конвенцията за правата на хората с увреждания“, „Поднормативна уредба за осигуряване правата на глухата общност в контекста на правомощията и задълженията на дирекции „Социално подпомагане“, в последната сесия „Актуални аспекти и проблеми при предоставяне на преводачески услуги на български жестов език във връзка с ангажиментите на ДСП“ освен лекция и дискусия беше предвидено и решаване на казус, който беше подготвен от лектора.

Лектор на практикума беше г-жа Миглена Митева, което е началник на отдел „Интеграция на хора с увреждания“ към Агенцията за социално подпомагане. Участва при разработване на Закона за български жестов език и Наредбата за условията и реда за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език. Лектор е по различни теми, свързани с осигуряване правата на хората с увреждания.