Материален ресурс

06.04.2016 - 11:17
  • Наличие на мултимедийна техника;
  • Възможност за провеждане на open air sessions (обучения на открито);
  • Платформа за дистанционно обучение.