Методически ресурс

06.04.2016 - 11:18
  • Разработена методика и прилагане на ОДО (Ориентирано към действие обучение);
  • Разработена и апробирна методка Коучинг;
  • Разработен и апробиаран метод на „Включващо обучение“;
  • Разработени и приложени „Десет основни правила за успешно модериране на дискусия в група“;
  • Разработен и отпечатан сборник с методически материали „Подходи и техники в обучението на възрастни”.