Оператор база данни

22.02.2023 - 13:51

Обява за свободно работно място за длъжността „Главен експерт - оператор база данни“ в отдел „Учебна дейност“, ЦРЧРРИ

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи е интегрална част от Министерството на труда и социалната политика на Република България. Той предоставя възможности за обучение и развитие на български и чуждестранни служители от централната и местната администрация, работещи в сферата на пазара на труда и социалната политика, на представители на социалните партньори, общини и неправителствени организации. Друго направление на дейност е реализирането на активната политика за повишаване на квалификацията и преквалификация на безработни и заети лица в различни тематични направления. Центърът има готовност да подкрепи ресурсно регионални инициативи за сътрудничество, обмяна на опит, информация и добри практики.

Във връзка с разширяване на обсега от дейности, които ЦРЧРРИ осъществява търсим да присъединим към нашия екип служител с профил на главен експерт-оператор на база данни, който отговаря на следните изисквания:

   

Изисквания:

 • Завършено висше образование „Бакалавър“ (в областта на информационните технологии се счита  за предимство)
 • Отлична компютърна грамотност (Microsoft Word, Excel и  Internet) ;
 • Опит при провеждането на обучения, най – вече в online среда, ще се счита за предимство;
 • Предишен опит в областта: 3 години
 • Коректно и лоялно отношение.

 

Задължения и отговорности:

 • Подпомагане на обучаеми при регистрация в модул за оценяване на знания, умения и  компетентности в On-line среда ( Moodle базирана система и база данни)
 • Проследяване в реално време на изпитна сесия с автоматично генерирани въпроси и оказване на съдействие при възникване на проблем;
 • Въвежне на информация в база данни и водене на допълнителен регистър MS Excel;
 • Провеждане на консултации по телефон с обучаеми и лектори;
 • Поддържане на контакти и ескалация на технически проблем към Техническа поддръжка;
 • Изготвяне на справки и отчети за извършена работа.

 

Ние предлагаме:

 • Обучение;
 • Срочен трудов договор на пълен работен ден;
 • Възможност за дистанционна работа;
 • Служебен транспорт;
 • Служебен телефонен номер.

 

 

 

Обява за свободно работно място за длъжността „Старши експерт - оператор база данни“ в отдел „Учебна дейност“, ЦРЧРРИ

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи е интегрална част от Министерството на труда и социалната политика на Република България. Той предоставя възможности за обучение и развитие на български и чуждестранни служители от централната и местната администрация, работещи в сферата на пазара на труда и социалната политика, на представители на социалните партньори, общини и неправителствени организации. Друго направление на дейност е реализирането на активната политика за повишаване на квалификацията и преквалификация на безработни и заети лица в различни тематични направления. Центърът има готовност да подкрепи ресурсно регионални инициативи за сътрудничество, обмяна на опит, информация и добри практики.

Във връзка с разширяване на обсега от дейности, които ЦРЧРРИ осъществява търсим да присъединим към нашия екип служител с профил на страши експерт-оператор на база данни, който отговаря на следните изисквания:

   

Изисквания:

 • Завършено висше образование „Бакалавър“ (в областта на информационните технологии се счита  за предимство)
 • Отлична компютърна грамотност (Microsoft Word, Excel и  Internet) ;
 • Опит при провеждането на обучения, най – вече в online среда, ще се счита за предимство;
 • Предишен опит в областта: 2 години
 • Коректно и лоялно отношение.

 

Задължения и отговорности:

 • Подпомагане на обучаеми при регистрация в модул за оценяване на знания, умения и  компетентности в On-line среда ( Moodle базирана система и база данни)
 • Проследяване в реално време на изпитна сесия с автоматично генерирани въпроси и оказване на съдействие при възникване на проблем;
 • Въвежне на информация в база данни и водене на допълнителен регистър MS Excel;
 • Провеждане на консултации по телефон с обучаеми и лектори;
 • Поддържане на контакти и ескалация на технически проблем към Техническа поддръжка;
 • Изготвяне на справки и отчети за извършена работа.

 

Ние предлагаме:

 • Обучение;
 • Срочен трудов договор на пълен работен ден;
 • Възможност за дистанционна работа;
 • Служебен транспорт;
 • Служебен телефонен номер.

 

Място на изпълнение на длъжността:

Гр. София, кв. Кремиковци, Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Минстерство на труда и социалната политика.

Ако отговаряте на посочените изисквания и имате желание да се присъедините към нашия екип, моля кандидатствайте по обявата, като изпратите автобиография във формат EuroPass CV с актуална снимка на електронна поща: yana_penkova@chrdri.net