ЦРЧРРИ е домакин на международен семинар за транспониране на Директивата за адекватни минимални заплати в ЕС в законодателството на България

02.04.2024 - 14:43

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) е домакин на семинар за подпомагане на процеса за транспониране на Директивата за адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз в законодателството на България с подкрепата на Международната организация по труда (МОТ). Участници в събитието са представители на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Института за анализи и прогнози към министъра на финансите, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Националния институт за помирение и арбитраж, представители на синдикални и работодателски организации.

По време на семинара експерти на МОТ ще представят възможности за създаване на ефективна система за определяне на минималната работна заплата (МРЗ), нейното коригиране, мониторинг и оценка, събирането и използването на данни за определяне на заплатите. Сред темите е и колективното трудово договаряне като инструмент за определяне на  МРЗ.

„Създаването на прозрачен механизъм за засилване на адекватността при определянето на минималната работна заплата за страната, съобразен с Конвенция № 131 на МОТ, и правилното транспониране на Директивата за адекватни минимални работни заплати е приоритет на Министерство на труда и социалната политика“, отбеляза заместник-министърът на труда и социалната политика Гинка Машова, която откри събитието. Тя допълни, че директивата очертава рамката и дава възможност за създаване на прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата с активното участие на всички социални партньори.

Директорът на ЦРЧРРИ Иван Бакалов посочи, че центърът има богат опит и успешно партньорство с Международния обучителен център на МОТ в Торино. Бакалов отбеляза, че  през годините са осъществявани множество специализирани обучителни програми, които обхващат основни тематични направления от работата на министерството и структурите към него.  

„Чрез нашето сътрудничество ЦРЧРРИ успя да организира множество събития в подкрепа на политиките на МТСП и с включването на международна експертиза по важни и актуални въпроси”, допълни той.