ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЮЛИ

22.07.2021 - 15:35

Съгласно графикът с обявените от НАПОО дати за провеждането на държавни изпити през 2021 година, на 21 юли успешно показаха какво са научили по време на своето професионално обучение курсистите по специалности "Озеленяване и цветарство" и "Текстообработване". Те получиха своите свидетелства за професионална квалификация първа степен по професии съответно "Работник в озеленяването" и "Оператор на компютър". 

Обучението, както и оценяването обхващат както теоретичен материал, така и практическа част. По време на занятията курсистите от специалност "Озеленяване" успяха да посетят и  Ботаническата градина в София към СУ, Зоопаркa с новооткрит японски кът, инсталацията за биологично третиране към Софийска община на площадка „Хан Богров“ (за компостиране на зелени отпадъци), както и завода за бетонови изделия за настилки на „Земелрок Щайн енд Дизайн“ ЕООД в с. Григорево. Посещенията внасят разнообразие в програмата и ентусиазъм за още повече информация, те помогнаха на курсистите да затвърждават своевременно знанията,да „визуализират“ теоретичните постановки и съответно да научават и запомнят по-лесно материала, което доведе и до показаните добри крайни резултати.