Две обучения за превенция и предотвратяване на конфликт на интереси и корупция в държавната администрация бяха проведени през тази седмица

26.04.2024 - 12:43

Два информационни семинара на тема „Превенция и предотвратяване на конфликт на интереси и корупция в държавната администрация“ бяха организирани онлайн през тази седмица.  Те се проведоха в Платформата за дистанционно обучение на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи.

В обученията се включиха директори на Дирекция „Бюро по труда“ от цялата страна, както и служители на ръководни и експертни длъжности от общата и специализираната администрация на Министерството на труда и социалната политика и структурите му.

Лекторите Любомир Крумов – ръководител инспекторат в Министерството  на труда и социалната политика, Венета Велкова и Боряна Стайкова – държавни инспектори в МТСП дадоха разяснения относно темите, свързани с превенция и предотвратяване на конфликт на интереси и противодействие на корупцията в държавната администрация.

Семинарният ден за отделните обучения премина в три сесии, в които лекторите обясниха целите, принципите, обхвата, превенцията и противодействие на корупцията, административнонаказателната отговорност, съгласно Закона за противодействие на корупцията. Беше разгледано подробно задължението за подаване на декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията, срокове, публичен регистър, проверка на декларациите, допускани грешки и често задавани въпроси и примери от практиката.

Целта на семинарите е актуализиране на знания относно разискваните теми. Двете обучения се проведоха съответно по заявка на Агенцията по заетостта, както и съгласно заложеното в Оперативния план за обучение на администрацията.