Класиране на кандидатите за курс "Програмно осигуряване"

23.09.2022 - 09:13

 

Класирани кандидати за курсове по "Програмно осигуряване"
БТ име,презиме,фамилия ОС АЕ обща оценка
1 В Никола Ивайлов Коевски  43 48 91
2 В Иван Николов Николов 43 43 86
3 И Тунай Мехмед 42 43 85
4 В Радослав Димитров Баталски 39 45 84
5 В Марина Любомирова Иванова 41 43 84
6 В Мария Александрова Димитрова 40 43 83
7 С Диана Василева 42 41 83
8 В Виктор Владимиров Трайков 37 45 82
9 В Христо Илиев Илиев 43 39 82
10 Л Марк Ал Хакаш 40 42 82
11 В Божидар Борисов Чудомиров 42 39 81
12 Л Атанас Дамбов 37 44 81
13 С Иван Карапеев 38 43 81
14 С Цветослав Николов 37 44 81
15 В Теодора Стефанова Григорова 37 42 79
16 И Стиляна Емилова Йонова 34 44 78
17 В Анелия Иванова Стойкова 42 35 77
18 Л Тодор Ангелов 40 37 77
19 Л Станислав Евтимов 39 37 76
20 В Васил Стоянов Гусев 36 39 75
21 В Мария Георгиева Василева 39 36 75
22 Л Атанас Антоновв 39 36 75
23 Л Валентин Илиев 40 35 75
24 И Елена Гигова 36 39 75
25 В Аспарух Борисов Борисов 42 31 73
26 В Мариела Петрова Булянска 31 42 73
27 Л Милена Модева 30 42 72
28 С Петър Стоянов 32 40 72
29 И Бойко Цонков 42 30 72
30 В Дамян Станков Станков 41 30 71
31 В Рени Ботева Струмина 32 39 71
32 Л Васил Савов 37 34 71
33 И Алойсиус Иучуку 30 41 71
34 В Нина Петрова Стефанова 36 34 70
35 В Стефан Ралчев Трашлиев 44 25 69
36 С Марина Георгиева 30 39 69
37 В Чавдар Любенов Пъдарев 37 31 68
38 И Доника Иучуку 29 39 68
39 С Гергана Пешева 34 33 67
40 И Ефтиим Гущеров 41 26 67
41 С Борислав Борисов 35 31 66
42 С Фани Николова 39 27 66
43 Л Добри Терзиев 27 38 65
44 С Георги Грънчев 39 26 65
45 В Кристиан Адрианов Костурков 40 24 64
46 В Юлия Симеонова Младенова 23 40 63
47 В Мартин Цветанов Михайлов 27 34 61
48 С Гергана Талева 22 36 58
49 В Марин Тодоров Маринов 41 16 57
50 В Силвия Емилова Милева 30 26 56
51 И Мария Митрева 33 23 56
52 И Марио Паликарски 37 19 56
53 Л Димитър Първанов 26 29 55
54 И Тенчо Петров 28 27 55
55 В Ивайло Любомиров Еленков 25 27 52
56 Л Лилия Дякова 26 23 49
57 С Георги Кръстев 33 16 49
58 С Елена Гергова 32 16 48
59 С Пламен Петков 31 14 45
60 В Николай Руменов Дервишев 11 17 28
61 И Мартин Атанасов 6 6 12