КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ КЪМ КУРС ПО ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО 01.09.21-08.10.2021Г.

01.09.2021 - 15:57

Днес започна подготовката по ключова компетентност "Компютърни умения" предшестваща курса по "Оперативно счетоводство". Това е вторият подобен курс за 2021 година. В него ще вземат участие 12 безработни лица от бюрата по труда в гр. София, които в периода 1-10 септември ще опреснят своите знания в сферата на базовите дигитални умения, което е от ключово значение за успешното протичане на курса за професионална квалификация „Оперативен счетоводител“, в който те ще продължат обучението си.

Учебната програма обхваща: Операционна система MS Windows; Текстообработваща програма MS Word; Работа с електронни таблици MS Excel; Изготвяне на презентации MS PowerPoint; Работа в Интернет  с различни  браузъри. След успешно завършване на обучението, участниците ще получат сертификати от ЦРЧРРИ.

По време на обучението по професията „Оперативен счетоводител“ в периода 13.09.21г. - 08.10.21г., курситите ще се запознаят със следните теми по специалността - обща теория на счетоводството, счетоводство на предприятието, работа със специализиран счетоводен програмен продукт, отчитане на разходи, отчитане на приходи и др. За обучаемите е подготвен богат лекционен материал, отговарящ на заложените теми в програмата, както и множество практически задачи.

След приключване на обучението всеки успешно преминал държавен изпит по практика и по теория на професията ще получи удостоверение за професионално обучение по образазец на МОН.

Във връзка с актуалната противоепидемична ситуация, възможностите на материалната база на  Центъра позволяват провеждането на обученията в сигурна среда, условия на постоянна дезинфекция и отстояния между участниците.