Курсистите от вторият за годината курс по специалност „Малък и среден бизнес“ положиха държавен изпит днес

15.06.2022 - 11:55

Днес, 15.06.2022 г., в Центъра беше проведен държавен изпит по професията „Сътрудник в малък и среден бизнес. Курсистите защитиха своите знания на тема „Предприемачество и предприемачески процес“ и показаха придобитите си умения в разработването на бизнес проект, който защитиха в държавния изпит по практика. Всичките 12 курсистите успешно приключиха обучението по специалността „Малък и среден бизнес“, въз основа на което ще получат своите удостоверения по образец, съгласно нормативната уредба.

 

Изпитният ден протече по остановените от НАПОО птавила за провеждане на държавен изпит.