Лидерски умения

09.11.2020 - 18:24

В рамките на 40 учебни часа, обучаемите ще повишат своите лидерски учения в курса по ключова компетентност „ Инициативност и предприемачество“. Обучението е предназначено за курсистите, които ще бъдат включени в курс за професионална квалификация „ Малък и среден бизнес“. Участниците в обучението ще разглидат същността на емоционална интелигентност и управлине на емоциите, ще повишат своите комуникативни и лидерски умения. На усешно завършилите участници, ще бъде издаден сертификат.