Малък и среден бизнес 19.07-12.08.2021г.

19.07.2021 - 14:49

Днес страртира второто за годината обучение по НПДЗ "Сътрудник в малък и среден бизнес". Курсът ще протече от 19 юли  до 12 август, като в него ще вземат участие 12 безработни лица подбрани от бюрата по труда в гр. София. 

Участниците ще придобият умения и знания, които ще им помогнат да познават правилата на бизнес протокола и етичните норми за работа в екип, да анализират икономическите ресурси и да правят оптимален избор на алтернативи, на търсенето и предлагането, да сегментират пазара, така че да реализират печелившо продукта си и да изготвят бизнес-план и финансови разчети, както и да прилагат отчетност и контрол. В методиката са предвидени теоретична и практическа част. Курсът ще приключи с изпит по теория на професията и конкретни задачи по практика, разработени от Центъра.

След успешно завършване на професионалния курс участниците ще получат  удостоверение за професионална квалификация по образец на МОН.

Във връзка с актуалната противоепидемична ситуация, възможностите на материалната база на  Центъра позволяват провеждането на обученията в сигурна среда, в условия на постоянна дезинфекция и отстояния между участниците.