Обучение за основните принципи при прилагането на нормативната уредба в областта на социалните услуги в РД - Плевен на ЦРЧРРИ

27.06.2024 - 16:43

На 27 и 28 юни 2024 г.  се провежда практикум на тема  "Основни принципи при прилагането на нормативната уредба в областта на социалните услуги – нови моменти, координация, кризисни ситуации, рутина и рискове". Той се провежда в Регионална дирекция – Плевен на ЦРЧРРИ в присъствена форма и в рамките на осем учебни часа.

За лектор на мероприятието е поканена г-жа Ваня Иванова - главен експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, Главна дирекция „Социално подпомагане“, ЦУ на АСП.

Провеждането на практикума е с цел подобряване на уменията за спазване на Закона за социалните услуги съгласно новите моменти в нормативната уредба, както и за прилагане на регламентите и изискванията от Правилника за прилагане на ЗСУ. Обмяна на опит при координация на работата, действия в кризисни ситуации и рутинни действия във връзка с нормативните изисквания също ще бъдат теми, включени във фокуса на практикума.

Обучението е предназначено за служители на ръководни и експертни длъжности от териториалните структури на АСП, притежаващи до 5 години практически опит в сферата на прилагане на социалното законодателство.