Оперативно счетоводство

09.11.2020 - 18:05

В периода  09 ноември  – 03 декември  2020 г. ще се проведе третият  за учебната година  курс по професията „Оперативен счетоводител. В курса ще вземат участие 13 безработни лица, излъчени от Дирекция „Бюро по труда“ – София, ще бъдат въведени в тънкостите на професията „Счетоводител“.

По време на обучението курситите ще се запознаят със следните теми по специалността - обща теория на счетоводството, счетоводство на предприятието, работа със специализиран счетоводен програмен продукт, отчитане на разходи, отчитане на приходи и др.

За обучаемите е подготвен богат лекционен материал, отговарящ на заложените теми в програмата, както и множество практически задачи. Обучението има за цел след приключване на курса курсистите да придобият умения за здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия, опазвайки околната среда, съставяне на първични счетоводни документи, класифициране и сортиране, подреждане и архивиране на отчетната информация в установените срокове, извършване анализ на синтетичните сметки и аналитичните партиди по тях, ежемесечно приключване на разчети по ЗДДС, съставяне на разчетно-платежни ведомости за възнаграждения на персонала, като представя справки и отчети за тях.

След приключване на обучението всеки успешно преминал държавен изпит по практика и по теория на професията ще получи удостоверение за професионално обучение по образазец на МОН.

Във връзка с актуалната противоепидемична ситуация, възможностите на материалната база на  Центъра позволяват провеждането на обученията в сигурна среда, условия на постоянна дезинфекция и отстояния между участниците.