ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

15.06.2020 - 10:27

Това е първият за годината курс по „Производство на кулинарни напитки и изделия”. В него са включени 12 безработни лица, които са регистрирани в Бюрата по труда по места и са заявили своето желание за обучение.

Курсът е с продължителност 660 учебни часа и ще завърши в през месец октомври 2020 г. Обучаемите ще овладеят майсторството на професията „готвач“, изучавайки дисциплини като материалознание на хранителните продукти, микробиология и хигиена на храненето, кулинарни технити и технологии, приложна декорация и др.

Това е един от най-атрактивните курсове, които се провеждат в Центъра и традиционно завършва с кулинарна изложба, която демонстрира придобитите знания и умения на курсистите.

За новата си квалификация обучаемите ще получат свидетелство, с което ще имат възможност да се реализират на пазара на труда.

Във връзка с актуалната противоепидемична ситуация, възможностите на материалната база на  Центъра позволяват провеждането на обученията в сигурна среда, условия на постоянна дезинфекция и отстояния между участниците.