Производство на кулинарни изделия и напитки

19.10.2020 - 10:40

Стартира вторият за годината курс по втора СПК „Производство на кулинарни напитки и изделия”. В него са включени 12 безработни лица, които са регистрирани в Бюрата по труда по места и са заявили своето желание за обучение.

Курсът е с продължителност 660 учебни часа и ще протече в периода 19.10.2020г. – 19.02.2021г. Обучаемите ще овладеят майсторството на професията „готвач“, изучавайки дисциплини като материалознание на хранителните продукти, микробиология и хигиена на храненето, кулинарни технити и технологии, приложна декорация и др.

В методиката са предвидени теоретична и практическа част. Курсът ще приключи с изпит по теория на професията и конкретни задачи по практика, разработени от Центъра.

Курсът завършва с кулинарна изложба, която демонстрира придобитите знания и умения на курсистите.

След успешно завършване на професионалния курс участниците ще получат свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Във връзка с актуалната противоепидемична ситуация, възможностите на материалната база на  Центъра позволяват провеждането на обученията в сигурна среда, условия на постоянна дезинфекция и отстояния между участниците.