Ревизиран график на обученията за безработни лица

27.04.2021 - 11:31

Във връзка с новата заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-265/23.04.2021г., относно груповите занимания в образователните центрове и школи, в ЦРЧРРИ се възобновяват присъствените занятия.

От 10 май започват всички предвидени за настоящия период обучения, както и тези, чието стартиране беше планирано за началните месеци на 2021 година и бе отлагано до момента. 

Новият график с разпределението на курсовете до края на годината може да бъде разгледан тук. Подробности относно всеки курс могат да бъдат прочетени на флаерите към съответното обучение тук.