Семинар организиран от МТСП и ЦРЧРРИ на 31.05.2021г.

31.05.2021 - 14:11

Министерство на труда и социалната политика съвместно с Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи организираха на 31 май 2021 г. обучителен семинар за повишаване капацитета на ангажираните с корпоративна социална отговорност лица от администрациите в публичния сектор. Обучителният семинар се проведе от 10:00 часа в зала „Пресцентър“ на МТСП.  Събитието е свързано с приетата през м. август 2019 година от Министерски съвет Стратегия за корпоративна социална отговорност за периода 2019 – 2023 г.  Основна цел е утвърждаване ролята на държавата като водещ фактор за популяризиране и насърчаване успешното прилагане на дейности и политики в областта на корпоративната социална отговорност и социално отговорното потребление. Участие взеха служители на експертни и ръководни длъжности от  Министерство на културата, Министерство на отбраната, Министерство на младежта и спорта, Министерството на финансите, Министерство на правосъдието, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" и други.