СЕМИНАР В ГР.ПЛОВДИВ ОРГАНИЗИРАН ОТ МТСП И ЦРЧРРИ 29.06.21г.

29.06.2021 - 17:01

Министерство на труда и социалната политика съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи днес проведе обучителен семинар на тема: “Повишаване капацитета на ангажираните с корпоративна социална отговорност лица от администрациите в публичния сектор в гр.Пловдив. Семинарът бе открит от г-н Румен Донев – експерт в дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ в Министерство на труда и социалната политика и г-жа Елена Динева - Каменова – експерт в дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ в Министерство на труда и социалната политика. Приветствени думи имаше и от г-н Георги Титюков – заместник кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“, община Пловдив.

В първата сесия г-н Румен Донев представи презентация за приоритетните цели на Стратегия за Корпоративна социална отговорност 2019 – 2023 г. По време на втората сесия г-жа Елена Динева - Каменова запозна участниците с примерни области на развитие на добри КСО практики в структури на държавната администрация. В семинара взеха участие 17 представители от публичния сектор в област Пловдив.