СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК 14.06.-8.07.2021

14.06.2021 - 11:10

   На 14 юни в Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи  стартира курс по част от професия „Сътрудник социални дейности”, специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”. Той се провежда в периода 14 юни – 7 юли 2021г., като е предшестван от допълващ необходимите знания едноседмичен курс по ключова компетентност „Комуникативни умения“ от 7 до 14 юни.  В курса участват 11 безработни лица, излъчени от Дирекция „Бюро по труда“ – София. Всеки от тях ще получи както психологическа, така и специализирана професионална подготовка за професията „Сътрудник социални дейности“.

   По време на обучението курситите ще се запознаят със следните теми по специалността - Политика на социална закрила на детето, Политика на деинституционализаци, Подходи и методи в социалната работа, Работа по случай на насилие и трафик и др. За обучаемите е подготвен богат лекционен материал, отговарящ на заложените теми в програмата, както и множество практически задачи и казуси.

   След приключване на обучението всеки успешно преминал държавен изпит по практика и по теория на професията ще получи удостоверение за професионално обучение по образазец на МОН.

    Във връзка с актуалната противоепидемична ситуация, възможностите на материалната база на  Центъра позволяват провеждането на обученията в сигурна среда, условия на постоянна дезинфекция и отстояния между участниците.