СРЕЩА-ДИСКУСИЯ 22.07.2021г.

08.07.2021 - 10:11

На 22 юли в ЦРЧРРИ ще бъде проведена среща-дискусия на тема: „Социалното включване на лица, изтърпели или изтърпяващи наказания в места за лишаване от свобода  чрез възможностите на професионалното образование и обучение“.

Целите на срещата-дискусия са да бъдат обменени опит и добри практики за интегрирането на лица, изтърпели или изтърпяващи наказания в места за лишаване от свобода, както и да се анализират възможностите, които предлагат професионалното образование и обучение за социалната интеграция на разглежданата целева група.

В срещата-дискусия ще бъдат поканени представители от Министерството на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, ГД Изпълнения на наказанията, Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Националната агенция за професионално образование и обучение, представители на общински и образователни институции, НПО и други.