Текстообработване

14.09.2020 - 13:29

В периода  14 септември – 09 ноември  2020 г. ще се проведе вторият  за учебната година  курс по професията „Оператор на компютър" – специалност „Текстообработване“. В рамките на 320 уч. часа 12 безработни лица, излъчени от Дирекция „Бюро по труда“ – София, ще бъдат въведени в тънкостите на професията „ Оператор на компютър “.

Участници ще се запознаят с организацията и начините на общуване в офис среда, ще усвоят най-важните компютърни yмения, сред които работа с MS Word, Excel, PowerPoint, имейл, Интернет, като същевременно ще придобият познания и по други подпомагащи специалността дисциплини в рамките на учебната програма.

След успешно завършване на професионалния курс участниците ще получат свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Във връзка с актуалната противоепидемична ситуация, възможностите на материалната база на  Центъра позволяват провеждането на обученията в сигурна среда, условия на постоянна дезинфекция и отстояния между участниците.