ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ 30.08.21-26.10.21

30.08.2021 - 18:37

Днес започна вторият за тази година курс по професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване". Той е предназначен за незаети лица, които по време на обучението си ще придобият познания за работа с основните компютърни програми, необходими за изпълнението на стандартни офис задачи. Включилите се в обучението ще развият умения за намиране на информация, за участие в подготовката и разработването на техническа и технологична информация, осъществяването на оперативна дейност, свързана с обработването на документи – въвеждане, разпечатване и обмен на текстови файлове, както и работа с електронни таблици. След приключване на обучението си курсистите ще познават изискванията на нормативните документи, регламентиращи съответните дейности и ще умеят да се справят с административните процедури при изпълнението на стандартни офис задачи. Всички успешно завършили участници ще получат първа степен на професионална квалификация по професия „Оператор на компютър“ и свидетелство за придобитите компетенции.