Тестов дистанционен модул към курс "Програмно осигуряване"

30.11.2020 - 13:03

От 30.11.2020 г. в рамките на курс за професионална квалификация „Програмно осигуряване“ стартира тестово провеждане на модул „C++” в дистанционна форма посредством платформата Moodle. Обучението  ще бъде осъществено под формата на допълнителни занятия в рамките на 40 учебни часа и има за цел да демонстрира предимствата на електронното обучение за безработни лица, в които ръководството и екипът на ЦРЧРРИ са дълбоко убедени.

Независимо от надеждата ни за скорошно възстановяване на присъствената форма на обучение, считаме, че утвърждаването на дистанционната форма като легитимна в държавно финансираното професионално обучение е изключително важно. Своевременното предприемане на законодателни промени в тази посока, за което екипът на Центъра настоява, ще позволи използването на натрупаната през годините експертиза в провеждане на професионални курсове за публичната администрация. По този начин ЦРЧРРИ, осъществявайки политиката на МТСП в сферата на заетостта, ще получи възможност да осигури качествено и достъпно професионално обучение в момент, в който то е изключително необходимо.