УП

20.11.2020 - 13:47

УП - 2 и УП - 3 се издават с подаване на заявление към директора, в което е описано заеманата длъжност, периода от и до кога е работило лицето, имена и адрес по лична карта, както и телефон или имейл за контакт.

Към заявлението се прилага:

- ксерокопие на трудовата книжка или друг автентичен документ, където е описан съответният трудов стаж

- декларация за идентичност на имената (при необходимист)