УСПЕШНО ДИПЛОМИРАНЕ НА КУРС "ХЛЕБАР - СЛАДКАР"

11.02.2021 - 14:30

Днес успешно завърши курс от втора степен на професионална квалификация „Хлебар-сладкар“. Курсистите приложиха овладяните по време на курса умения на практика в приготвянето на разнообразни сладки изделия. Всички се представиха прекрасно и доказаха, че са усвоили преподадения материал. Пожелаваме на всички успех и скорошна реализациа на новото поприще!