ROIT методика - за по-висока резултатност чрез обратна връзка с обучаемите

04.05.2017 - 11:08

Резултатите от обученията се оценяват на различни нива по специална методика, която отчита възвращаемостта на средствата, инвестирани в учене. Тази методика представлява един от най-предизвикателните и интригуващи начини за оценка на развитието на човешките ресурси.

В основата са теорията и практиката на изследователите Доналд Къркпатрик и Джак Филипс. Методиката е пригодена към спецфиката на европейските модели за вътрешни обучения и се използва за измерване резултатите от обучението от гледна точка на техния ефект върху работния процес. Тя отчита възвращаемостта на инвестициите чрез оценяване удовлетвореността на обучаемите от процеса на обучение, подобряването на техните знания и умения, промяната в поведението на работното място и степента на приложимост на повишените знания и умения в ежедневната работа.

С цел непрекъснатото повишаване качеството на обученията, екип от наши специалисти следи за удовлетвореността на участниците в обученията. Данните се набират чрез специално разработени въпросници, които покриват съдържанието на програмите, организацията на учебния процес и качеството на преподаването. Обработени по специална методика, данните предоставят ценна информация при планиране на семинарите и курсовете и се използват за усъвършенстване на цялостния обучителен процес.