РОТАЦИЯТА - ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ

18.10.2018 - 11:30

Ротационният метод е иновативна техника на обучение, разработена специално от методист на  ЦРЧРРИ. Методът е ориентиран към  повишаване на ефективността в т.нар. „soft skills“(меки умения) на малка група обучаеми, предимно с утвърдени професионални функции или такива, които имат необходимост от затвърждаването и надграждането им.           Под „Ротация” в разписаният метод се има предвид принципа на замяна (ротация) на функцията на обучаваното лице. Това означава, че всеки обучаван има възможност да бъде  в ролята на обучител, паралелно с функцията си на обучаван, както и на оценител.

 Чрез прилагането на ротационният метод на обучение се цели по-пълноценно участие на всички участници в обучителната програма. Смяната на местата в схемата на обучителния процес ангажира максимално вниманието на обучаваните, като в същото време ги стимулира към по-висока креативност и последователност, изхождайки от обстоятелството, че всеки един трябва индивидуално да се справи успешно и с ролята на преподавател.

Поставени в центъра на обучението, участниците могат да се представят или провалят в своята блиц-лекция, но във всички случаи този полезен опит за влизане в различните роли (обучаем/обучител/оценител) при равни условия с всички останали участници, е много полезен инструмент за самооценка през призмата на групата като цяло, както и като индивидуални лица.

Ротационният метод е иновативен, съобразен с новите, модерни обучителни формати и подпомага развитието на презентационни и аналитични умения и усвояването на преподавания материал. Безспорно, едно от най-големите предимства на ротационният метод е неговата практическа насоченост и приложимост, както и възможността да се прилага в различни форми - дистанционни, смесени, еднородни групи и т.н.