Структура

Директор 

Александър Шопов

Завършил магистратура през 1988 г. във "ВИИ Карл Маркс", специалност "Икономика и управление на транспорта". През 2001 г. взима втора специалност "Счетоводтство и контрол" в УНСС.

Александър Шопов е директор на Центъра от 2016 г. до момента. Има богат трудов опит в социлната сфера. Заемал е длъжността главен инспектор в инпекторат на АСП, както и начлник на инпертората в НОИ, след което е работил като директор на дирекция "Социално подпомагане" - Младост в град София. 

 

Контакти:

e-mail: alshopov@chrdri.net 

 

Началник на отдел "Административно-финансова дейност"

Венцислав Ценков

Контакти:

vcenkov@chrdri.net

 

Началник на отдел "Учебна дейност"

Иван Бакалов

Контакти:

ivan_bakalov@chrdri.net

 

 

Центърът е административна структура по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на труда и социалната политика.

ДИРЕКТОР - Ръководи, контролира и организира цялостната работа в Центъра

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ

Подпомага дейностите на Центъра. Състои се от седем члена, в т.ч. председател и по един експерт в областта на обучението - представител на: Министерството на труда и социалната политика; Министерството на образованието;  Институт по публична администрация; Национална агенция за професионално образование и обучение; Агенция по заетостта и академичната общност.

Центърът включва обща и специализирана администрация, организирана в два отдела.

ОТДЕЛ "УЧЕБНА ДЕЙНОСТ" 

Специализираната администрация е структурирана в отдел "Учебна дейност".

Тя извършва и участва в провеждането на проучвания на потребностите от обучения, разработва анализи, прогнози, оценки и информационни справки за обученията, разработва и участва в разработването и изпълнението на национални и международни проекти.

Сред задълженията на експертите в отдела влизат още разработването на учебни програми и планове, свързани с цялостната дейност на Центъра (обучения по проекти, професионални и международни обучения, кръгли маси, дистанционни обучения и т.н.), организирането и провеждането на обучения, осъществяването на рекламно-информационна и издателска дейност на Центъра и развиването на информационните и дигиталните продукти и стратегии.

ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ"

Общата администрация е структурирана в отдел "Административно-финансова дейност". Тя извършва организиране,  планиране и изпълнение на цялостната логистична и финансова дейност на Центъра.

 

КОНТАКТИ:

ЦРЧРРИ

гр. София, кв. Кремиковци

E-mail: chrdri@chrdri.net

Отдел "Учебна дейност":

+359 895 872 125

Обучения на държавната администрация:

+359 882 82 66 91

Сертифициране на цифрова компетентност по НПВУ – П3 – C1.13 „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“:

Диана Василева - експерт по сертифициране

+359 882 82 66 84

diana_vasileva@chrdri.net