Семинар на тема “Управление на конфликти” се проведе в Благоевград

14.03.2024 - 09:41

Семинар на тема "Управление на конфликти" се проведе в Дирекция „Инспекция по труда – Благоевград“. Целта на семинара е да се повиши информираността относно стратегиите на поведение в условия на конфликти и тяхното разрешаване. Той се проведе по заявка на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

 Участие в обучението взеха 24 служители от ДИТ Благоевград. Лектор на събитието беше професор Стойко Иванов, дългогодишен преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и настоящ преподавател в РУ "Ангел Кънчев".

За да бъде максимално полезно и интерактивно обучението, за участниците беше подготвен лекционен материал във формат на презентации, съчетан с богат набор от психологически тестове, практически задачи и ролеви игри, което разнообрази участието на служителите и ги подготви за по-ефективно справяне с конфликтни ситуации в работната среда.