Социални политики и социални изследвания

Еволюцията на неравенствата, като предизвикателство към социалната политиката

автори: проф. Васил Цанов, д-р Богдан Богданов
източник: д-р Богдан Богданов

За модерната статистика…

автор: д-р Богдан Богданов
източник: д-р Богдан Богданов

ИЗМЕРВАНЕ НА БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ

автори: проф. Васил Цанов, д-р Богдан Богданов
източник: д-р Богдан Богданов

Наблюденията на домакинските бюджети в България (1925 – 2010 година)

автор: д-р Богдан Богданов
източник: д-р Богдан Богданов

MEASUREMENT OF NATIONAL POVERTY IN BULGARIA

author: Ph.D Bogdan Bogdanov
source: Ph.D Bogdan Bogdanov